Öğeyi Oyla
(0 oy)
Açıklık: Bir metnin doğru şekilde, eksiksiz ve kolayca anlaşılmasıdır. Bu özelliğin sağlanabilmesi ise şunları gerektirir: Dil, dil bilgisi kurallarına uygun kullanılmalı, an­latım bozuklukları yapılmamalı. Metni oluşturan cümleler ve paragraflar birbirine sağlam bir mantık örgüsüyle bağlanmalı. Sözcük ve sözler cümlelerde yanlış yer­lerde kullanılmamalı. Aynı ifadenin birden çok anlama gelecek şekilde kullanılma­masına özen gösterilmeli. Anlamca çelişen ifadelerden kaçınılmalı. Gereksiz söz­cük ve sözlere, cümlelere yer verilmemeli. Sözcük ve söz seçimine dikkat edilmeli, bunlar anlamlarına uygun kullanılmalı. Gerekli yerlere uygun noktalama işaretleri konmalı. Duruluk: Bir metnin her türlü gereksiz sözcük ve sözden, cümleden arındırılmış ol­masıdır. Bu nedenle de anlamdaş sözcüklere ve anlamdaş olmasalar bile…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kişi, mekân, zaman ve olay ögeleriyle kurulurlar. Gerçek bir olaya dayalı olabilecekleri gibi tümüyle tasarlanarak da yazılabilirler. Gerçek bir olaya dayansalar bile gerçeğin bire bir kopyası değildirler. Her sanatçı aynı olay ve temaya, yaratıcılık göstererek kendi üslubu ve bakış açısıyla farklı bir boyut ve biçim kazandırır. Bu yüzden sanatsal (kurmaca) her yapıt tektir, benzersizdir. Sanatsal (kurmaca) yapıtlarda üslup kaygısı ağır basar. Dil, duygusal ve çağrı­şımsaldır. Her sanatsal metin bir iletişim aracıdır. Estetik bir zevk vermek, okuru kurgulanmış bir yaşamın içine çekerek kendi sı­nırlı yaşamının dışına çıkarmak, eğlendirmek gibi amaçlarla kaleme alınırlar. Genellikle serim, düğüm, çözüm aşamalarına dayalı klasik bir planla…
Page 1 of 10
YUKARI