Öğeyi Oyla
(4 oy)
Tanzimat Dönemi öğretici metinleriyle divan edebiyatı nesri karşılaştırıldığında şu farklar görülür: Anlatım açısından: Divan nesrinde cümleler, Tanzimat metinlerindeki cümlelerden çok daha uzun­dur. Divan nesrinde ulaçlar ve bağlaçlarla yargıların sonu getirilmeden yarım sayfa­ya yakın cümleler kurulabilir. Bu dönem metinlerinde ise cümleler divan nesri­ne göre oldukça kısadır. Divan nesrinde Arapça Farsça sözcükler de Tanzimat metinlerindekinden çok fazladır. Tanzimat metinlerinde kullanılan noktalama işaretleri divan nesrinde kullanıl­maz. Tanzimat metinlerinde düşünce açıkça ifade edilmiştir. Divan nesrinde düşün­ce genellikle açık bir biçimde ifade edilmez. Daha kapalı bir anlatım vardır. Özellikle süslü nesirde sanat yapma amacı varken, Tanzimat metinlerinde sa­nat yapma değil, bir düşünceyi aktarma amacı vardır.…
Öğeyi Oyla
(4 oy)
1839'dan 1860'a kadar süren, çevirilerle belirginleşen bu dönemde, Tanzimat ede­biyatını olgunlaştıran ilk verilere rastlanılır. Hazırlık dönemi, Batı edebiyatı etkisinin yavaş yavaş sindirilmesi dönemidir. Sözlük, düzyazı alanında Mütercim Âsım, gezi makalede Sadık Rıfat Paşa, Musta­fa Asım Efendi; çeviride Münif Efendi, Yusuf Kâmil Paşa; şiirde Akif Paşa, Ethem Pertev Paşa hazırlık döneminin önemli sanatçılarıdır. Bu sanatçılar, bir belirsizliğin ortasında kalmış gibidirler. Divan edebiyatı geleneği­nin sürdürücüsü olmalarının yanı sıra halk edebiyatından yararlanmak gerektiğini de düşünürler. Batı edebiyatını, özellikle de Fransız edebiyatını ana dilden okuya­rak anlamaya, başkalarına da örnek olsun diye çeviri işine girmeye başlarlar. Batı'dan öğrendikleri bu yeni görüş, anlayış, anlatım tekniği ve…
Page 4 of 4
YUKARI