Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bu dönemin isimleri Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal'dir. Diğer isimler; Ahmet Mithat Efendi, Şemseddin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey, Ahmet Cevdet Paşa. İbrahim Şinasi (1826-1871) Şairlik ve yazarlık yönünden diğer iki isim kadar usta olmamakla birlikte topluluğun öncüsü olduğu için önemlidir. İlk tiyatro eseri Şair Evlenmesi'ni yazdı. Görücü usulüyle evliliğin sakıncalarının an­latıldığı tek perdelik bir töre komedisi olan eser, 1859'da yazılmış ve 1860'ta basıl­mıştır.İlk yerli makale örneği olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'ni yazdı (1860). La Fontaine'den fabl türünde manzum çeviriler yaptı. Dilde sadeleşme hareketlerinin öncüsü oldu. Durub-ı Emsal-i Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri) adlı eseri yazdı. Agâh Efendi ile birlikte ilk özel…
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Ele alınan konudan çıkarılacak ders önemsendiğinden roman tekniğine gerek­li özen gösterilmemiştir. Beklenmedik rastlantılar, gerçeklik duygusunu zayıflatır. Kahramanların psikolojik durumları derinliğine verilmediğinden, olayda neden sonuç ilişkisi kurulmadığından basite kaçan bir anlatım ortaya çıkmıştır. Romantizmin de etkisiyle zaman zaman romanın akışı durdurularak okuyucu­ya bilgi verilir. Konular cariyelik kurumunun kötülüğü, bilgisizlik, özenti, yanlış Batılılaşma gi­bi günlük yaşamdan ve tarihten alınır. Kişiler tek yanlı ele alınır; bu nedenle karakter yaratma değil, tipleştirme ön plandadır. Zaman ve mekân unsurları da soyut bırakılır. Örneğin herhangi bir mekânın ay­rıntılı betimlemesi yapılmak yerine sadece adı söylenerek geçiştirilir. Öykülerin bazılarında meddah hikâyeciliğinin etkileri görülür. Emin Nihat'ın Müsameretnâme, Ahmet Mithat'ın…
Page 2 of 4
YUKARI