Öğeyi Oyla
(0 oy)
Halk arasında âşık olarak adlandırılan saz şairlerinin ürünlerini içeren edebiyattır. Aşık Tarzı Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Yaratıcılarının çoğu okuma yazma bilmez. Okuma yazması olmayan saz şair­lerine ümmi, okuma yazması olanlarına kalem şurası denir. Saz şairleri genellikle halktan insanlardır. Bir kısmı köy, bir kısmı kasaba kö­kenlidir. İçlerinde Yeniçeri Ocağı'ndan yetişenler de vardır. Şairler usta-çırak ilişkisi içinde yetişirler. İyice ustalaştıktan sonra da ustaların­dan izin (el) alır ve kendi çıraklarını edinirler. Çıraklarıyla birlikte köy köy, kasa­ba kasaba dolaşmaya başlarlar. Genellikle hepsinin, kendilerini saz çalıp şiir söylemeye ve diyar diyar dolaşma­ya iten bir öyküleri vardır. Şairler şiirlerini saz eşliğinde ve hazırlıksız söylerler, yani ürünlerini…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Belli bir yaratıcısı olsa bile, nerede ve kim tarafından söylendiği zamanla unutulduğu için belli bir sahibi bulunmayan ürünleri kapsar. Çok beğenildikleri için halkın dilden dile aktararak yaşatmaya çalıştığı bu ürünlerin çoğu, zamanında derlenip yazıya geçirilmediği için günümüze ulaşamamıştır. Anonim halk edebiyatı genel özellikleri: Bütün ürünleri sözlü gelenekte yaratılıp yaşatılmıştır. Ürünlerin hiçbirinin belli bir sahibi yoktur, hepsi anonimdir. Ürünleri, edebiyattan çok folklorun ilgi ve inceleme alanına girer. Günümüze ulaşabilen ürünlerinin çoğu yakın zamanlarda meraklıları tarafından yazıya geçirilmiştir. Nazım örneklerinin hepsinde hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Nesir örneklerinde nazım ve nesir çoğunlukla iç içedir. Maniler, ninniler, türküler bu edebiyatın en…
Page 8 of 78
YUKARI