Kategori: Edebiyat
Öğeyi Oyla
(2 oy)
1930'lu yıllardan itibaren köylüden, işçiden, dar gelirliden söz edilmeye başlanır. Bu durum, gelişme ihtiyacı ve isteğinin yanında, ideolojik kaynaklıdır. Toplumcu gerçekçiler, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşırlar; eserlerini ağa-köylü, öğretmen-imam, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil gibi belirgin farklılıklar üzerine kurarlar. Eserlerinde, Anadolu coğrafyası ve insanı konu edilir, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler üzerinde durulur. Olaylar ve kişiler, bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere düzenlenip anlatılır. Eserler, okuryazarlığı olan halkın kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir dil ve anlatım özelliğine sahipti. Yazarlar, okuyucuyu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek isterler. Sanat eseri, belli görüşleri ifade etmek için…
Page 78 of 78
YUKARI