Öğeyi Oyla
(0 oy)
Gölge oyunudur. “Tasvir” denilen birtakım şekillerin arkadan ışıklandırılarak be­yaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur. Oyunun kurucusunun Şeyh Küşteri olduğu söylenir. Oyun konularını kimlerin oluşturuduğu bilinmemektedir. Karagöz oyunlarıXIX. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Oyunun asıl kişileri KARAGÖZ ve HACİVAT’tır. Karagöz okumamış, halktan biridir. Kimi araştırmacıya göre cahil, herhangi bir donanımı olmayan kişileri temsil eder. Kimi araştırmacıya göre de yaşam deneyimlerini kullanan halk bilgesini simgeler. Hacivat da araştırmacıların bakış açısına göre farklı değerlendirilir. Yukarıda sözü edilen araştırmacıların bakış açısı burada da kendini gösterir. Birinci gru­ba göre Hacivat okumuş, aydın kimseleri temsil eder. ikinci gruba göre ise ken­di dilinden başka dillere özenen, öğrendiği üç beş…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yazılı bir metne dayanmaz; doğaçlamaya dayanır. Konular usta çırak ilişkisi içinde öğrenilir; öğrenilen bir oyun, oynanırken oldu­ğu gibi tekrarlanmaz. Kavuklu oyunun gidişine, izleyicinin tepkisine göre oyunu çekip çevirir, oyunda değişiklik yapar. Yanlış anlamalar, komik karşılıklar, söz oyunları, hazır cevaplık, taklitçilikle iz­leyenler eğlendirilir, güldürülür. Dekor olarak “Yeni Dünya” denilen bir paravan kullanılır. Kullanılan iskemlelere “dükkân” denir. En önemli kişileri PİŞEKÂR ve KAVUKLU'dur. Çeşitli yörelerin dil özellikleriyle konuşan tipler, o yöreleri simgeler. (Rum, Erme­ni, Laz, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Kürt, Çengi, Zenne vb tipler vardır.) Başlangıç (giriş), ara fasıl, muhavere, tekerleme, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. NOT Orta oyunu, tarih içindeki gelişimi…
Page 6 of 78
YUKARI