Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Köroğlu: XVI. yüzyılda yaşamıştır. 24 bölümlük bir destansı halk hikâyesinin de kahramanıdır. Koçaklama  ve güzelleme leriyle ünlüdür. Yiğitçe ve tok bir söyleyişi vardır. Kendisiyle aynı yüzyılda yaşamış "Köroğlu" mahlasını kullanan bir ordu oza­nı bulunduğuna dair iddialar da vardır ve bu iki Köroğlu'nun hayatları hakkında an­latılanlar ile şiirleri birbirine karışmıştır. İkisinin aynı kişi olduğunu öne süren araş­tırmacılar olmuştur. Karacaoğlan (1606 - 1679): Doğum ve ölüm tarihleri kesin değildir. Hatta XVI. yüzyılda yaşamış olduğunu öne süren araştırmacılar vardır. Âşık tarzının önde ge­len isimlerindendir. Çukurova ve Toroslar bölgesinde, Varsak Türkmenleri arasında yetiştiği söylenir. Anadolu'yu, Balkanları, Kafkasya'nın bir bölümünü, Suriye'yi do­laştığışiirlerinden anlaşılmaktadır. Din dışı…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Meddah, öykü anlatan kişiye verilen addır. Seyirlik halk oyunlarının belirgin özelliklerini taşıyan meddahlık, öykülere anla­tıcının becerisini, taklit yeteneğini katmasıyla gösteri sanatına dönüşür. Meddah, gösteriye başlarken kimsenin alınmaması gerektiğini özellikle vurgu­lar. Meddah, usta-çırak ilişkisi içinde öğrendiği öyküleri kendinden de bir şeyler ka­tarak değiştirir, oyun şekli de ustasından öğrendiğinin aynı değildir. Anlatılan öyküler olağanüstülüklerden uzak, gerçeğe yakın öykülerdir. Meddah, konuşma dilini kullanır, bu arada ağız taklitlerine de başvurur. Arap ve İran öykücülerinin konularını kendince değiştirerek anlattığı da olur. Meddahlık, kentlerde kıraathanelerde oluşur. Kıraathanenin yüksekçe bir yeri­ne çıkan meddah, öyküsünü anlatırken (oyunlaştırırken) büyükçe bir mendil, oturak ve bir sopayı araç olarak kullanır. Günümüz…
Page 5 of 78
YUKARI