Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Batılı tarzda ilk realist roman: Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah/Aşk-ı Memnu Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes - Don Kişot Dünya edebiyatındaki ilk realist roman: Gustave Flaubert - Madame Bovary Dünyadaki ilk kadın romancı: Afraben (Afrahat) Dünyadaki ilk özgün çizgi roman: New Fund (1935) Dünyadaki ilk özgün çizgi roman hikayesi Chester Gould - Dick Tracy Dünyadaki ilk psikolojik roman Madam de La Fayette - Prenses de Cleves En başarılı psikolojik roman: Peyami Safa - 9. Hariciye Koğuşu İç monolog tarzda yazılan ilk roman Adalet Ağaoğlu - Bir Düğün Gecesi İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa  - Telemak -…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Tezkire: Çeşitli mesleklerden önemli kişilerin hayatlarını anlatmak üzere düzenle­nen eserlere tezkire, şairleri tanıtan tezkirelere şuara tezkiresi denir. Tezkireler, Ba­tı edebiyatlarındaki biyografinin karşılığı gibidir. İlk örneği Ali Şir Nevai'nin Mecalisü'n-Nefais'idir. Anadolu'daki en önemli örnek Sehi Bey Tezkiresi'dir. Bu eserin asıl adı Heşt Behişt'tir. Siyer (Siyer-i Nebi): Peygamberimizin hayatını anlatmak üzere yazılan eserle­rin ortak adıdır. Manzum (mesnevi) olarak da yazılabilir. Hilye: Hz. Muhammed'in iç ve dış özelliklerini anlatan eserlerdir. Manzum da ola­bilir. Bazılarında dört halifenin tanıtımı da yapılmıştır. Mektup: Divan edebiyatında pek yaygın değildir. En bilinen örnek Fuzuli'nin Şikâ­yetname'sidir. Tarih: Divan edebiyatında tarih türünde epey eser verilmiştir. Bunların önemlileri­ni şöyle sıralayabiliriz: Âşıkpaşazade Tarihi (15.…
Page 10 of 78
YUKARI