Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Sessiz harfle biten bir kelimenin sonundaki sessiz harfi sesli harfle başlayan kelimenin başındaki sesli harfle birleştirerek okumaya ne ad verilir? A)    Zihaf                 B)    Ulama     C)     İmale   D)    Aliterasyon         E)    Asonans 2.   Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana      Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana Bir gazelden alınan bu beyitten yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A)    Kim tarafından yazıldığına B)    Hangi uyağın kullanıldığına C)     Aruzun hangi kalıbının kullanıldığına D)    Gazelin hangi beyti olduğuna E)    Söz sanatlarına yer verilip verilmediğine Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın bir özelliği değildir? A)    Erdeme ve ahlaka büyük değer verilir. B)    Eser baştan sona kadar ciddi bir havada geçer. C)     Kişiler, doğaüstü varlıklar ve yüksek tabakadan kimselerdir. D)    Eserin “üç birlik kuralı”na uygun olması gerekir. E)    Kaba sayılabilecek sözlere ve şakalara yer verilir. 2.   Aşağıdakilerden hangisi işlediği konulara göre şiir türlerinden biri değildir? A)    Epik       B)    Egzotik              C)     Satirik   D)    Lirik      E)    Pastoral Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Page 9 of 18
YUKARI