Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   (I) Dram terimi, 18. yüzyıldan bu yana drama türünün tragedya ve komedya dışında üçüncü bir dalı anlamında kullanılmıştır. (II) Bu türün ilkelerini ortaya koyan Shakespeare'e göre, dram yaratılışta ve hayatta olduğu gibi iki tipin, yüce ile gülüncün birleşmesinden doğar. (III) Dram türündeki oyunlarda zaman ve yer birliği kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. (IV) Olaylar tarihin herhangi bir devrinden ya da günlük hayattan alınabilir. (V) Oyunlardaki perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir? A) I.           B) II.    C) III.  D) IV.   E) V. 2.   Tragedya türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? A)    Eski Yunan…
Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Bu nazım şeklinde Tanrı'nın gücü, evrenin sonsuzluğu ve hayatın karşıtlıkları gibi konular işlenir. Vasıta beyti her bendin sonunda tekrar edilir. Bu da şiire tek düzelik katmaktadır. Yukarıda sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A)    Şarkı         B)    İlahi C)     Terci-i bent D)    Terkib-i bent E)    Murabba 2.   Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi hece ölçüsüyle yazılmaz? A)    Koşma      B)    Varsağı     C)     Kıt'a D)    Semai        E)    Destan Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Page 8 of 18
YUKARI