Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
1.   Divan şairlerimizden Kadı Burhanettin tarafından, 14. yüzyılda yaratılmıştır. Halk edebiyatı türlerinden "manf'den uyarlandığı kabul edilir. Divan şiirimizde 16. yy'a kadar kullanılıp sonra terk edilen bu nazım şekli aşağıdakilerden han­gisidir? A) Kıta                    B) Rubai              C) Şarkı D) Tuyuğ                 E) Müstezat 2.   Aşağıdakilerden hangisi "gazel”in özelliklerinden değildir? A)    Genelde aşk, şarap, güzellik konularını işler. B)    En az beş, en çok on beş beyitten oluşur. C)     En güzel beyitine, "beyt-ül gazel" denir. D)    Konu birliğine uygun bir başlığı bulunur. E)    Son beyitine "makta" denir. Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Aşağıda "koşma" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)    Halk edebiyatında en çok kullanılan türdür. B)    11'li hece ölçüsüyle yazılır. C)     Aşk, güzellik ve doğa konularını işlenir. D)    Çoğunlukla tam veya zengin uyak kullanılır. E)    Son dörtlükte şairin adı geçer. 2.   Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı, Âşık edebiyatı ve Tekke edebiyatı nazım şekilleri sırasıyla verilmiştir? A)    Gazel, deme, ilahi B)    Şarkı, mani, nefes C)     Semai, koşma, nutuk D)    ilahi, semai, devriye E)    Kıt'a, varsağı, ilahi Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Page 7 of 18
YUKARI