Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
 Aşağıdaki eserlerle yazarlarını eşleştiriniz. (Cevapları görebilmek için imleci eserin üzerine götürün.) SANATÇIESER Yusuf Has Hacip Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Kebir Kaşgarlı Mahmut Beng ü Bade Edip Ahmet Yükneki Siham-ı Kaza Şeyhi Mizanü'l Evzan Gülşehri Hüsn ü Aşk Yunus Emre Mirat-ül Memalik Hacı Bektaş - ı Veli Tevarih-i Ali Osman Mevlana Paris Sefaretnamesi Nefi Kutadgu Bilig Baki Düvanü Lügati't-Türk Fuzuli Selçuklu Şehnamesi Şeyh Galip Cihannüma Ahmedi Babürname Ali Şir Nevai Seyahatname Mercümek Ahmet Atabetül Hakayık Sinan Paşa Mantık-ut Tayr Süleyman Çelebi Heşt Behişt Hoca Dehhani Şecere-i Türk Nabi Garipname Seydi Ali Reis Dostlar Beni Hatırlasın Sehi Bey Tuhfetül Harameyn…
Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Aşağıdaki sanatçı, yapıt ve türleri eşleştiriniz. SanatçıYapıtTür Nabi Şikayetname Mesnevi   Şeyh Galib Mecalisü'n Nefais Mesnevi   Baki Hayrabad Terkibibent   Süleyman Çelebi Hüsn ü Aşk Mesnevi   Ali Şir Nevai Harname Çeviri   Gülşehri Kanuni Mersiyesi Mesnevi   Fuzuli Vesiletü'n Necat Tezkire   Şeyhi Mantıku't Tayr Mektup  
Page 6 of 18
YUKARI