Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Türk-İslam dünyasının en büyük mutasavvıf şairi olmasının yanında büyük bir bilgin ve düşünürdür. Ölümü, yeniden doğuş günü olarak kabul eder. Bu yüzden ölüm gününe, düğün günü veya gelin gecesi anlamına gelen “Şeb-i Arûs” der. Yaşadığı dönemde Türkçenin ileri bir şiir dili olamadığına üzülmüştür. Farsça olarak yazdığı Mesnevisi geniş etki uyandırmış bir yapıttır. Türkçeyle yazdığı kıtalar da vardır. Şiirlerini çoğunlukla sema ederken, coşkuyla söylemiştir, insan sevgisini temel alan düşünsel yönüyle dünya ölçeğinde ün kazanmış ve etkili olmuştur. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A)    Mevlâna    B)    Yunus Emre C)     Karacaoğlan         D)    Kaygusuz Abdal E)    Kadı Burhanettin 2.   Fatih Sultan…
Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Divan şiiriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A)    Nazım birimi genellikle beyittir. B)    Bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir. C)     Şiirin konusu, son beyitten anlaşılabilir. D)    "Mazmun" adı verilen kalıplaşmış sözler kullanılır. E)    Söz  sanatlarına  ve  sözcük  oyunlarına  aşırı düşkünlük vardır. 2.   Bu nazım biçimini Divan edebiyatına Türkler kazandır­mıştır; Halk edebiyatındaki maninin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Tek dörtlükten oluşur; uyak düzeni aaxa biçi­mindedir. Aruz ölçüsünün bir tek kalıbıyla yazılır. Kadı Burhanettin ve Seyyid Nesimi bu türde şiirleri olan sanatçılardır. Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)    Rubai                                                       B)    Şarkı C)     Mesnevi                                                    D)    Tevhit E)    Tuyuğ Divan edebiyatı testini…
Page 4 of 18
YUKARI