Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Aşağıdakilerin hangisinde “doğal” destanlar bir arada verilmiştir? A)    Kaybolmuş Cennet – Türeyiş – Şehname B)    Bozkurt – Kaybolmuş Cennet – Göç C)     Oğuz Kağan – İlyada – Şehname D)    Kalevela – Kurtarılmış Kudüs – Şehname E)    Ergenekon – Manas – Üç Şehitler Destanı 2.   Düşmanlara yenilen Türk boyu, tamamen yok olmamak için kendilerine emin bir yer ararlar. Uzun süren bir yolculuktan sonra kimsenin geçemeyeceği dağları aşıp, dağlar arasındaki bir yere yerleşirler. Yıllar içinde çoğalan Türkler buraya sığamazlar ve eski yurtlarına geri dönmek için buradan çıkmaya karar verirler. Demirden bir dağı eritip o bölgeden çıkarlar ve düşmanlarla savaşıp yurtlarını yeniden…
Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının be­lirleyici özelliklerinden biri değildir? A)    Toplumsal tabakalaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve daha çok üst tabakaya yönel­miştir. B)    Kullanılan nazım birimi beyit, ölçü ise aruzdur. C)     Söz sanatlarına ve söz oyunlarına bolca yer ve­rilmiştir. D)    Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım biçim­leri kullanılmıştır. E)    Divan şairlerinin şiirlerini bir araya getirdikleri ki­taba "Cönk" adı verilir. 2.   Vuslat sizin diyarda âdet değil midir? Bu dizede, Divan edebiyatının ortak konuların­dan hangisi işlenmiştir? A)    Aşk acısından duyulan mutluluk B)    Sevgiliye duyulan özlem C)     Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı D)    Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Allah'a yalvarma E)    Aşk…
Page 3 of 18
YUKARI