Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının "yazılı edebiyat" dönemine ait bir özellik değildir? A)    Bu dönemin en önemli ürünü Göktürk Kitabeleri'dir. B)    Bu dönemde koşuk, sagu, sav gibi türlerde ürünler verilmiştir. C)     Göktürk ve Uygur olmak üzere iki tür alfabe kullanılmıştır. D)    Bu dönemdeki Uygur yazıtlarının birçoğu Budizm ile ilgili dinsel metinlerdir. E)    Yenisey Kitabeleri de bu dönemin yazılı ürünlerindendir. 2.   Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir? A)    Koşma – Varsağı – Ağıt – Destan B)    Koşuk – Sagu – Destan – Sav C)     Koşuk – Ağıt – Sav – Destan D)    Koşma- Semai –…
Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Divan-ı Hikmet'le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)    12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. B)    İbadet, cennet, cehennem gibi dini konular ve tasavvuf işlenmiştir. C)     Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır. D)    Lirizmden uzak kuru ve didaktik bir üslubu vardır. E)    Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. 2.   (I) "Mutluluk veren bilgi" anlamına gelen "Divanü Lügati't-Türk", yazıldığı dönemdeki Türk lehçeleri hakkında bilgiler içerir. (II) Eserin hazırlayıcısı olan Kaşgarlı Mahmut, kitabını 1072'de bitirmiştir. (III) Bu kitap Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabı olarak kabul edilir. (IV) Yazar, eserinde Türkçenin Arapçayla boy ölçüşebilecek güçte ve zenginlikte olduğunu göstermek istemiştir. (V) Sözlüğüne aldığı her…
Page 2 of 18
YUKARI