Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Ziya Paşa Türk, Arap ve Iran şairlerinden seçtiği şiirlerden oluşan --- adlı antolojinin önsözünde Divan edebiyatını över. Bunun üzerine Namık Kemal --- adlı eserinde Ziya Paşa'yı ağır bir dille eleştirir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir? A)    Tahrib-i Harabat, Harabat B)    Harabat – Mukaddeme-i Celal C)     Zafername – Tahrib-i Harabat D)    Harabat – Tahrib-i Harabat E)    Harabat – Devr-i İstila 2.   Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)    İlk öykü örneklerini yazmıştır. B)    Anlatımı yalındır. C)     Romanları teknik bakımdan kusursuzdur. D)    Eserlerinde edebilik düşüncesine rastlanmaz. E)    Romanlarında olayların akışını kesip araya girer.…
Page 18 of 18
YUKARI