Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Aşağıdakilerin hangisinde bir kavramla ilgili açıkla­ma yanlıştır? A)    Koşuk: islam öncesi Türk edebiyatında kahraman­lık, aşk ve doğa konularının işlendiği şiirlerdir. B)    Sav: Ölen birinin ardından düzenlenen, onun kah­ramanlıklarının anlatıldığı tören. C)     Sığır: Eski Türklerde kutsal av törenleri. D)    Sagu: Ölenlerin yiğitlik, iyilik ve yararlılıklarının dile getirildiği şiir. E)    Şaman: Eski Türklerde dini törenleri idare eden kişi. 2.   (I) Göçebe yaşantısı sürdüren Türk boylarının yaşam biçimlerinin izleri, İslam öncesi Türk edebiyatında eserlere de yansır. (II) Doğa ve hayvan sevgisi, binici­lik, ata bağlılık bu dönem ürünlerinde işlenen konular arasındadır. (III) Yabancı etkilerden büyük ölçüde uzak olan bu edebiyat öz ve biçim…
Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   (I) Eski Türk boylarında dini inanış, totemci bir gele­neğe dayanırdı. (II) Bu gelenekte "sığır, şölen, yuğ" gibi törenler önemli bir yer tutardı. (III) Törenleri deği­şik boylarda şaman, oyun, kam gibi toplumda saygın­lığı olan kişiler yönlendirirdi. (IV) Bu kişiler şiir söyle­yen, halka tasavvufu anlatan Türk ozanlarıydı. (V) Tö­renlerde şiirleri "kopuz" adı verilen saz eşliğinde çalıp söylerlerdi. Bu  parçadaki  numaralanmış cümlelerin  hangi­sinde yer alan bilgi yanlıştır? A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V. 2.   İslamiyet öncesi Türk destanları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A)    Yazılı metinleri tam olarak elde değildir. B)    Dini konular, ağırlıklı olarak işlenmiştir. C)    …
Page 1 of 18
YUKARI