Kategori: Edebi Metinler
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Ocak 1957 Bir kişi değişiyor, dün dediğinden baş­ka türlü diyor bugün, başka türlü düşünü­yor... Önüne dikilip başına kakıyorlar bu­nu. Neden? Yasak mı değişmek? Düşünmek değiştirebilir kişiyi. Dün şuna bağlanmış, bugün bunun da bir doğ­ruluğunu ya da güzelliğini anlamış... Ne­den söylemesin bunu? Dün dediklerinden dönmeyecek diye artık inanmadığı bir gö­rüşü mü savunsun? Bana öyle geliyor, düşünmeyenler, an­cak onlar kızar değişmeye. Kendileri dü­şünmeden, gözleri kapalı bağlanmışlar bu görüşe, bir türlü çıkamıyorlar ondan dışarı. İnanmışlar, inceleyerek, araştırarak de­ğil, körü körüne inanmışlar. Böyleleri ken­di inançlarına bağlı olanların çoğaldığını görünce sevinirler; nitelikten çok niceliğe, sayıya önem verirler de onun için. Çoğala­caklar ki sustursunlar, ezsinler kendi…
Kategori: Edebi Metinler
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Ziya Gökalp, Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'u işgal eden İngilizlerce tutuk­lanıp Malta Adası'na sürülmüştü (1919-1921). Bu mektup oradan gönderilmiştir. Kızım Seniha! Sevgili kızım, bu hafta da mektup ala­madım. Fakat önemi yok. Mektup alma­sam da almış gibiyim. Kalplerinizi bir ki­taptan daha iyi okuyabilirim. Mektubu­nuz gecikmiş olsa da ne çıkar? Sıkıntıda olup olmadığınızı anlamak isterim. İnsan­lık artık sürekli acılardan kurtulacaktır. Böyle bunalımlı zamanlar büyük ülküle­rin büyüyüp yayılacağı bir zamandır. İn­sanları kurtaracak ülkülerdir Ülkü her memleketi bir cennet yapacak, her ulus kendi cennetinde özgür ve mutlu yaşaya­caktır. Gelecekte artık haksızlık, adalet­sizlik, özgürlüksüzlük yoktur. Kin, düş­manlık, açgözlülük, kıskançlık yoktur. Bi­reyler birbirini sevecek, uygarlıklar birbi­rini…
Page 9 of 11
YUKARI