Kategori: Edebi Metinler
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Emile ezber yoluyla hiçbir şey belle­meyecek; hatta fabllari, La Fontaine'in o sade ve sevimli fabllarını bile. Masalın, ço­cukları eğlendirerek aldattığını hiç akla getirmeyerek, fabla "çocukların ahlak der­si" demek için ne kadar kör olmalıdır. Ço­cuklar, fablın yalan bölümündeki çekicili­ğe kapılırlar; gerçeği göremezler. Böylece, bir dersi tatlılaştırmak için yapılan şey, onların o dersten yararlanmalarına engel olmaktan başka bir sonuç vermez. Fabllar büyük insanların bilgilerini arttırabilir. Fakat çocuklara gerçeği açıkça söylemek gerekir; gerçeğin üstüne bir örtü çekilecek olursa çocuk onu açmak güçlüğüne katlan­maz. La Fontaine'in fabllerını bütün ço­cuklara belletirler; fakat onların bir teki bile anlamlarını anlamaz. Onlar bu anla­mı anlayabilecek yetenekte olsaydılar, so­nuç…
Kategori: Edebi Metinler
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya geçen ve onbaşı rütbesiyle ordu karargâ­hında görev yapan Halide Edip Adıvar (1884-1966), bu eserinde, Kurtuluş Savaşı ile ilgili anılarını anlatmıştır. Aşağıdaki parçada, savaşın son günle­rinde tutsak düşen Yunan ordusu başko­mutanı General Trikopis ile General Dionis'in, Mustafa Kemal Paşa huzuruna ge­tirilişleri anlatılmaktadır. Eylülün ikinci günü, Mustafa Kemal Paşa, Fevzi ve İsmet paşaları Uşak'ta bir masanın etrafında bulduk. General Triko­pis ile General Dionis Türklere teslim ol­muştu. Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna, Nurettin Paşa'yla Kemalettin Paşa'nın ara­sında geldiler. Eğer korunmasalardı, Uşak halkı onları da parçalayacaktı. Uşaklılar onları, sevgililerini öldürenler, evlerini barklarını yakanlar arasında sayıyorlar, mevkilerine hiç önem vermiyorlardı. Yunan generallerini…
Page 8 of 11
YUKARI