Kategori: Edebi Metinler
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ben Deli miyim? adlı romanının ahlaka aykırı olduğu id­diasıyla mahkemeye verilmiş (1924), yargılama sonunda, eserin "ahlakı düzeltmeye hiz­met etmek gibi yüksek bir amaçla yazıldığı ve ahlakı bozucu bir yanı görülmediği" belir­tilerek beraat etmişti. Aşağıdaki parça, yazarın mahkeme önündeki savunmasından alınmıştır. (Bu metni hukuksal nutuk kabul edebiliriz.) (...) Bugün "natüralizm"in, "realizm"in fenni sınırı içinde bir hikâye yazmak bü­yük bir kavrayışı gerektiren derin bir bi­limdir.Önce iklimiyle, güneşiyle, havasıyla, toplumsal ve ahlaksal durumuyla, iyi kötü mizaç ve âdetleriyle, kısacası, bütün ku­rumlarıyla bir çevre alacaksınız. Sonra her tabakadan seçeceğiniz kahramanlarınızın ruhlarına girerek bu erdemli, fesatçı, bil­gin, bilgisiz, iyiliksever, alık, akıllı, cani,…
Kategori: Edebi Metinler
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir yazı okudum geçenlerde. Bir gaze­tede mi, bir dergide mi çıktı? Kimindi? Unuttum şimdi. Yalnız şunu biliyorum: Beğenmedim o yazıyı. Yalnız beğenmemek değil, iyice kızdım, tepem attı. Yazar, şu "ağırbaşlı", "bilgin" denen kimselerden olacak; öğütler veriyordu gençlere, kitabı nasıl okumalı, onu anlatıyordu. Siz de bilirsiniz öylelerinin bu konuda neler söylediklerini. İyi seçeceksiniz oku­yacağınız kitabı; değersizine para da ver­meyeceksiniz, vaktinizi de harcamaya­caksınız. Seçtiniz, iyisini buldunuz mu?.. Ama nedir iyisini bulmanın yolu? Olur ol­maz kitabı almayacaksınız; peki, olur ol­maz kitabı almayınca da hangisi iyidir, hangisi kötüdür, nasıl anlayacaksınız? Benim de şu sorduğuma bakın! Bilmezmi-şim gibi iyi kitabın nasıl seçildiğini. Bi­lenlere sorarsınız, seçmişlere…
Page 10 of 11
YUKARI