Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Aynı meslek ya da topluluktaki insanların, bazı grupların (külhanbeylerin, hamalla­rın, kayıkçıların, öğrencilerin...) ortak dilden ayrı olarak oluşturduklarıözel söz da­ğarcığıdır. Çeşitli kaynaklardan gelmiş, uydurulmuş, aykırı bir anlam yakıştırılmış sözcüklerden ve deyim benzeri söz öbeklerinden oluşur. Mecazlı sözcükleri de var­dır. Kullanıcılara göre "külhanbeyi argosu", "meyhane argosu", "kayıkçı argosu", "hapishane argosu", "öğrenci argosu" gibi türlerinden söz edilebilir. Örnekler: papel: para papaz uçurmak: âlem yapmak dolma: yalan, hile   aynasız : polis
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Duyu organlarından herhangi biriyle algılanabilen (madde ya da cisim özelliği taşı­yan) varlıkları bildiren sözcükler somut anlamlıdır. "Somut”un karşıtı "soyut”tur. Bu­na göre duyu organlarıyla algılanamayan, madde ya da cisim olarak var olmayan, varlığına düşünce yoluyla karar verilebilen varlıklar "soyut”tur. Örnekler: Taş, su, hava, kafa, beyin, yürek... (Somut varlıklar) Korku, bilgi, güzellik... (Soyut kavramlar) Soyut olan bir kavram, mecaz yoluyla somutlaştırılabilir. Benzetme ve istiareler somutlaştırmanın önemli bir aracıdır. Umutlarım suya düştü. (Umut, kapalı istiare yoluyla bir nesneye benzetile­rek somutlaştırılmıştır.) Bu tezinle düşüncelerimizi çürüttün. (Düşünce, kapalı istiare yoluyla so­mutlaştırılmıştır.) Onun sözleri, gururumu yaraladı. (Gurur, kapalı istiare yoluyla somutlaştı­rılmıştır.) Deyimlerimizde de bu duruma çok rastlanır. Kafam kazan oldu. ("Rahatsız olma"…
Page 9 of 14
YUKARI