Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yazılış ve söylenişleri farklı olduğu hâlde aynı kavramı karşılayan (aynı anlama ge­len) sözcüklere "eş anlamlı" (anlamdaş) sözcükler diyoruz. Eş anlamlılık, genellik­le, dilimize başka dillerden girmiş sözcüklerle Türkçe kaynaklı sözcükler arasında olur. Örnekler: al – kırmızı kara – siyah belge – vesika bencil – egoist deniz – derya esnek – elastiki esin – ilham acı – ıstırap acıma – merhamet koşul – şart ihtiyar - yaşlı Sayıları fazla olmasa da Türkçe asıllı bazı sözcükler arasında da eş anlamlılık iliş­kisi bulunabilir. Örnekler: işitmek – duymak göndermek – yollamak küçük – ufak yol - yöntem Bir sözcüğün eş anlamlısı, her zaman, sözcük tek…
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yansımalar doğada var olan seslerdir. Yansıma sözcükler bir şeyin çıkardığı sese benzetilerek oluşturulmuş sözcüklerdir: Gıcırtı Horultu Şırıltı Gürültü Tıkırtı şıkır şıkır tik tak vızıl vızıl çatır çutur çıtır çıtır Yansımalar ses-anlam ilişkisi olan sözcüklerdir. Pınardan su şırıl şırıl akar; bu ses suyun akışı sırasında çıkar; buna suyun şırıltısı denir. Bebekler mışıl mışıl, ağzı açık uyuyan büyükler horul horul uyur, horlar.
Page 8 of 14
YUKARI