Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Birbirine zıt (karşıt) özellik, durum, kavram, olgu ya da eylemleri anlatan sözcükler­dir. Örnekler: iyi – kötü büyük – küçük tatlı – acı yumuşak – katı doğru - eğr iyilik – kötülük büyüklük – küçüklük tatlılık – acılık yumuşaklık - katılık iyileşmek – kötüleşmek büyümek – küçülmek tatlanmak – acılaşmak artmak - ek­silmek NOT Eylemlerin olumsuz biçimleri, bazı sözcüklerin özel bazı yapım ekleriyle kazadıkları olumsuzluk, "karşıtlık" olarak değerlendirilmemelidir. Karşıtlık, sözcüğün temel anlamıyla ilgilidir. Örnek: "Gel(mek)"sözcüğünün karşıtı "git(mek)"tir. "Celme(mek)" onun olumsuzudur. "Tat-lı" sözcüğünün karşıt anlamlısı "acı"dır. "Tatsız", olumsuzluk anlamı taşıyan bir kullanımdır. BURASI ÖNEMLİ Karşıtlık, sözcüğün cümlede kazandığı anlama göre değişir. Örnek:…
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Aynı anlamı taşıyor gibi görünen bazı sözcükler; ortak nitelikler taşıyan, birbiriyle il­gili olan ama aralarında bazı ayrılıklar bulunan kavramları anlatır. Böyle sözcükle­re "yakın anlamlı sözcükler" diyoruz. Örnekler: kırılmak - darılmak (kırılmak: Gücenmek, incinmek / darılmak: Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya sözden ötürü gücenip ilgiyi kesmek, görüşmez olmak; küsmek) (Görüldüğü gibi "kırılmak" ve "darılmak" sözcüklerinde "gücenme" anlamı var­dır. Ancak "darılmak"ta güceniklik ilişkiyi kesecek kadar ileri boyuttadır. Bu du­rumda "darılmak" ve "küsmek" eş anlamdadır, "kırılmak" onların yakın anlamlısıdır.) çekingen - korkak (Her ikisinde de "bir şeyi yapmak istemeyen" anlamı varsa da "korkaklık" ileri boyutlardadır.) uğraş - uğraşı ("Uğraş", "geçim için sürekli…
Page 7 of 14
YUKARI