Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Aynı sözcüğün tekrarı ile ya da aralarında anlam veya ses yönünden ilgi-benzerlik bulunan iki (bazen ikiden çok) sözcüğün birlikte bir anlamı ifade edecek, cümlede birlikte görev yapacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşmuş sözcük öbekleridir. İkileme, anlatıma güç katar. Pekiştirme, kesinlik, abartma, olasılık, yaklaşıklık gibi anlamlar, ikilemelerle güçlü ve özlü biçimde ifade edilebilir.   1. ANLAMLARINA GÖRE İKİLEMELER Şu yalan dünyaya geldim geleli / Tas tas içtim ağuları sağ iken (Abartmaya varan bir pekiştirme) Her yer vıcık vıcık çamurdu. (Pekiştirme) Serin serin Kapalıçarşı / Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa (Pekiştirme) İşi hemen hemen yarıladılar. (Yaklaşıklık) Eninde sonunda benim elime düşeceksin. (Kesinlik) Dereden tepeden konuştular.…
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Ölçü, sayı ve azlık-çokluk (miktar) ile ilgili durumları bildiren sözcükler nicelik (nicel) anlamlıdır. Örnekler: Son iki günde soğuk çok arttı. Bahçeyi alçak bir duvarla çevirdiler. O ince kartonları davetiyeler için aldık. Somut olarak ölçüye vurulamayan özellikleri, nitelikleri, durumları ifade eden söz­cükler nitelik (nitel) anlamlıdır. Örnekler: Resimler çok güzel çıkmış. Bize ilginç öyküler okurdu. Çardaktan  kara üzümler sarkıyordu. DİKKAT EDELİM Gerçek anlamıyla nicel sözcük, mecazlı kullanıldığında nitel anlam kazanabilir. Örnekler: Galiba biraz soğuk bir şaka oldu. (Mecazlı, nitel anlamlı.) Alçak insan, başkasını hiç düşünmez. (Mecazlı, nitel anlamlı.) O dizeye çok ince bir kinaye gizlenmiş. ("Hassas, anlaşılması güç" anlamında, mecazlı.)
Page 5 of 14
YUKARI