Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yaşam koşullarının değişimine bağlı olarak, insan yaşamı­na yeni kavramlar girer. Ancak her yeni kavram için yeni sözcük bulunması mümkün değildir. Bu nedenle insanlar, yeni kavramları yakından tanıdıkları, iyi bildikleri kavramlar­dan yola çıkarak adlandırma yoluna giderler. Asıl olan insanın "ayağı"dır. Eğer ayak, "masanın ayağı" ya da "yarışın ikinci ayağı" biçiminde kullanılırsa yakıştırmaca olur. Dağın eteği, kapının kolu, iki göz ev, nehrin yatağı, kapının dili, defterin yaprağı, uçağın kanadıkullanımların­da yakıştırmaca sözcükler vardır. NOT Yakıştırmaca sözcükler yan anlamla ilgilidir. Yakıştırmaca sözcükler bir kavramın, eşyanın adı durumundadır.
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir özelliği, kavramı ya da durumu anlatan, kalıplaşmış, çoğunlukla mecazi söz öbekleridir. Deyimler halkın ortak malıdır. DEYİMLERİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ 1) Kalıplaşmışlık: Her deyimin belli bir biçimsel kalıbı vardır. Deyimi oluşturan sözcükler, eş anlamlılarıyla da olsa değiştirilemez;yerlerine başka sözcük kullanılamaz. Korktuğum başıma geldi,harmanı bitirmeden yağmurlar bastırdı. (Deyimi "çekindiği başına gelmek" biçiminde kullanamayız; anlam bozulur, söz deyim olmaktan çıkar.) 2) Ad ya da sıfat tamlaması biçimli deyimler: ecel beşiği (tehlikeli yer, araba vs.) el emeği ana kuzusu çingene düğünü canlı cenaze bir Köroğlu bir Ayvaz biçilmiş kaftan 3) İkileme biçimli deyimler: belli başlı baştan ayağa allı güllü alttan alta dengi dengine derli…
Page 4 of 14
YUKARI