Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir duyu organı ile algılanabilen bir niteliğin başka bir duyu ile ilgili olarak kullanılmasıdır. "Sıcak" dokunma duyusu ile ilgili bir niteliktir. "Herkes içten davranınca toplantı salonunda sıcak bir ortam oluştu." cümlesinde "sıcak" görme duyusu ile ilgili kullanılmıştır. "Arabanın içinde çok tatlı bir bebek vardı." "Tatlı" tat alma duyusu ile ilgili olduğu halde, bu cümlede görme duyusu ile ilgili olarak kullanılmıştır. Keskin bir kömür kokusu vardı. "Keskin" sözcüğünün koku ile ilgili kullanımında da duyu aktarımı vardır. Kara düşünceler, çiğ insanlar, kadife ses... gibi kullanım­larda da aynı durum vardır.
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kimi sözler, başlangıçta bir eylemi ya da varlığı karşılarken zaman içerisinde başka kavramları da karşılayacak biçimde kullanılmaktadır. Konmak fiilinden türeyen "konak" sözcüğünün anlamının "konma yeri" olması gerekir. "Konak" sözcüğü Türkçede "yolcuların konup geceledikleri yer, iki konak arasındaki uzaklık, kentlerdeki büyük ve görkemli ev" yerine kullanıl­maktadır. Mum asıl olarak bir "ışık aracı" dır. Bu sözcük fizikte "ışık birimi" olarak da kullanılır. Aşıağaçlarla, bitkilerle ilgili bir terim olduğu halde anlam genişlemesine uğrayarak bir tıp terimi olarak kullanılmak­tadır: "Çiçek aşısı, kolera aşısı..." gibi.
Page 3 of 14
YUKARI