Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bazı sözcüklerin kullanılmasını toplum ahlakına aykırı gören ya da kimi sözlerin söylenmesinin uğursuzluk getire­ceğine inanan insanlar, onların yerine başka sözler kul­lanırlar. Bu duruma güzel adlandırma denir. Örnekler: Sevilen biri için "öldü" denmez, "hayata veda etti, sizlere ömür, son yolculuğuna çıktı, onu kaybettik" denir. İnsanlar genel olarak "cin" sözünü kullanmaz, onun yerine "iyi saatte olsunlar" ya da "üç harfli" derler. Gözleri görmeyen birine, "kör" denilmesi kaba bulunur, "görme engelli" denir, kulakları duymayan birine de "işitme engelli" denir. "Tuvalet" yerine "Yüz numara, ayakyolu, lavaboya git­mek" sözleri; tüberküloz (verem) yerine "ince hastalık" denilmesi birer güzel adlandırma örneğidir.
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Söze etkileyicilik katmak için, tek sözcükle karşılanabilen bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmektir. Örnekler: Atatürk yerine "ulu önder" ya da "büyük kurtarıcı" den­mesi dolaylama örneğidir. Dolaylama, bir süslü, sanatlı söyleyiş biçimidir. Kara elmas Zonguldak halkının geçim kaynağıdır, (kömür) Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu, (tüfek) Benim çocukluğum Ege'nin incisinde geçti. (İzmir)
Page 2 of 14
YUKARI