Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sözcüğün ilk ve asıl aanlamıdır. Sözlükte ilk sırada verilir. Genel olarak insanla, hayvanlarla, doğal varlıklarla, nesnelerle doğrudan ilgilidir. Onların adını, özel­liğini, eylemini ve benzeri kavramları ifade eder. Temel anlamda, benzetme ya da aktarma yoluyla elde edilme özelliği yoktur. Türkçenin kendi sözcüklerinde temel anlam; kökün içerdiği ilk anlam ya da türemiş sözcüklerde, ekin köke yüklediği ilk anlamdır. Aşağıdaki cümlelerde, sözcükler temel anlamlarıyla kullanılmıştır: Bisikletten düşünce kolunu incitmiş. Raftaki kitapları sıkıştırıp kitabıma yer açtım. Bu çerçeveler için daha ince cam gerek. Birinci cümlede "kol" insanın organlarından birinin adı, ikinci cümlede "sıkıştır­mak" insanın bir eylemi (nesnelerin aralarına başka şey giremeyecek biçimde durmalarını sağlama),…
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Her sözcüğün en az bir anlamı vardır. Başlangıçta tek anlam ifade eden sözcük, zamanla çeşitli yöntemlerle değişik anlamlar kazanır. Bu yüzden dilimizde tek anlamlı sözcüğe fazla rastlanmaz. Rastlananlar da genellikle yan veya mecaz anlam yüklenemeyen, kullanım alanı dar sözcükler, belli alanların bazı terimleri, başka dillerden yakın dönemlerde girmiş sözcüklerdir. Aşağıdaki sözcüklerin birden fazla anlamı yoktur: Alçı, albay, bitki, camcı, gişe, kurnaz, tümleç... Sözcüklerin çok anlamlılığı cümle içinde kullanımında kendini belli eder: Hastanın dili şişmiş, ağzında dönmez olmuştu. (İnsanda ve bazı hayvanlarda ağız boşluğunda yer alan etli, uzun, hareketli organ.) Dört beş yaşındaki bir çocuğun dili epey gelişmiştir. (İnsanların duygu ve düşüncelerini…
Page 14 of 14
YUKARI