Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Üzerinde söz söylenen varlık, olay, durum, duygu, düşünce konuyu oluşturur. "Paragrafta anlatılan nedir?” sorusunun cevabı konuyu verir. Konunun belirlenme­sinde şu yol izlenebilir: a) Paragraf dikkatle okunurken her cümlede sözü edilen ortak ana kavram, müm­künse tek sözcükle belirlenir. Bu tek sözcüklü ana kavram konu maddesidir. b) Okuma sırasında konu maddesiyle (ana kavramla) ilgili yan kavramlar, özellik­ler belirlenir; bunların paragraf boyunca işlenen en önemlisi, konuya bakışaçı­sını bulduracaktır. Konu maddesiyle bu yan kavram bir araya getirildiğinde ba­kış açısı, ifadesini bulmuş olur. c) Bakış açısını ifade eden iki-üç sözcüklüöbeği, bir cümlecik (ya da yargıyı adlandırabilecek bir tamlama) hâline getirdiğimizde "Anlatılan nedir?" sorusunun cevabı yani…
Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Paragraf bir yazının, bir düşünce etrafında kümelenmiş cümlelerden oluşan bölü­müdür. Yazının bütününde olduğu gibi paragrafta da düşünceler rastgele değil, bir sıra, bir plan çerçevesinde işlenir. İşlenen konunun türüne göre yazılarda da paragrafta da değişik plan örnekleri gö­rülür. Örneğin olay anlatan paragraflarda genellikle oluş sırası (kronolojik sıra) esa­sına dayalı bir plan uygulanır. Betimleme paragraflarında uzaktan yakına, yakından uzağa, genelden özele, özelden genele gibi sıralamalar yapılır. Duygu paragrafla­rında ve şiirlerde belli bir plan olmayabilir; duygular içe doğduğu gibi anlatılabilir. Düşünce paragraflarında genellikle tümdengelim, tümevarım yöntemlerine uygun bir planın uygulandığı görülür. Paragrafta yapı (plan), konu, ana düşünce ve yar­dımcı düşünceler ile ilgili sorular,…
Page 6 of 6
YUKARI