Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bazı paragraflar bir olayı anlatmak, bazıları sadece betimleme yapmak için kurulsa da paragraf, aslında bir düşünce birimidir. Düşünce paragraflarında, bir ana düşün­ce etrafında yardımcı düşünceler de yer alır. Ana düşünceyi yazarın amacına ba­karak belirleriz. "Yazarın işlemeyi amaçladığı düşünce nedir?" sorusunun cevabı ana düşünceyi bulmamızı sağlar. Şu tipteki soru kökleri, ana düşünceyi bulmamızı isteyen sorulardır: Parçanın ana düşüncesi, aşağıdakilerden hangisidir? Parçada (asıl) vurgulanmak istenen düşünce (ya da yargı) aşağıdakilerden hangisidir? Parçada sözü edilen sanatçı (eser…) ile ilgili olarak anlatılmak istenen, aşağı­dakilerden hangisidir? Parçada sözü edilen sanatçı (eser...) niçin (hangi yönden) eleştirilmektedir? Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, ana düşünceyi vermektedir? Bu parçaya göre…
Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Her yazının bir başlığı olur. Başlık, yazının adı gibidir. Paragraf da küçük bir yazı ol­duğuna göre ona da bir başlık konabilir. Başlık; konuyu, konuya bakış açısını en iyi yansıtacak, çağrıştıracak özlü bir söz ya da sözcük öbeğidir.Başlıkta sözcük kala­balığı yapılmaz. Paragrafa uygun başlığı kararlaştırmak için konu maddesini, konu­ya bakış açısını, konuyu iyi belirlemek gerekir. Sınavlarda şimdiye kadar tek sözcüklü başlık sorulmadığı düşünülerek ideal başlığın en az iki sözcüklü bir öbek ola­cağını söyleyebiliriz. Bazen çok özlü bir cümle de başlık olarak kullanılabilir. HATIRLATMA Bir paragrafın başlığı kısa olabilir; ama başlık paragrafın hem konu­sunu hem de ana düşüncesini içe­ren özlülük ve yoğunluk…
Page 3 of 6
YUKARI