Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Manzum anlatımda düşünceden çok duyguya önem verilir, duyguların anlatımıön plandadır. Şiir, duyguların çok güzel ve etkileyici biçimde söz ve yazıyla manzum olarak anlatılmasıdır. "Paragrafta konu" hakkında yazılanlar, ana çizgileriyle "şiir" için de geçerlidir. Ancak manzum parçalar (şiirler) üzerinde düzenlenen sorularda daha çok işlenen duygu (tema) üzerinde durulur. Ana duygu (tema - tem); şairin anlatmayı, işlemeyi amaçladığı asıl duygudur. Bu duyguyu işleyebilmek için araç olarak kullanılan, söylenen her şey (olaylar, betim­lemeler, açıklamalar...) konuyu oluşturur. Ana duygu (tema), bir ya da birkaç söz­cükle anlatılır: özlem, ölüm, Allah aşkı, insan sevgisi, yaşama sevinci, talihten şikâ­yet, yurt sevgisi, doğa sevgisi, kaybedilen fırsatlara yanış gibi…
Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(0 oy)
"Paragrafın herhangi bir yerinde (başta - ortada - sonda) bırakılan boşluğu tamam­layabilecek cümleyi ya da ifadeyi seçme" sorularının çözümü de hem konunun ve ana düşüncenin hem de yardımcı düşüncelerin iyice anlaşılmış olmasını gerektirir. Tamamlayıcı cümle ya da ifade, konuya, ana düşünceye, yardımcı düşüncelere uy­gun düşmeli; parçanın bütünüyle, içine gireceği veya yanında yer alacağı cümley­le ya da cümlelerle uyumlu olmalıdır. Boşluktan hemen sonraki ya da önceki cüm­lede yer alan bağlaç, zarf, zamir ve benzeri türlerde sözcükler de dikkate alınmalı­dır. a) Paragrafı Baştan Tamamlama: Paragrafın başına gelebilecek cümleyi bulmamız isteniyorsa girişteki cümlenin ge­nel bir yargıyla konuyu belli ettiğini, hatta bazen ana düşünceyi…
Page 2 of 6
YUKARI