Öğeyi Oyla
(0 oy)
Varlıkları sayısal açıdan belirten sıfatlardır. a-Asıl Sayı Sıfatlar: Sıfırdan sonsuza bütün tamsayılar asıl sayı sıfatı olarak kullanılır. Adlara sorulan "KAÇ?" sorusu asıl sayı sıfatını buldurur. Örnekler: sıfır puan bir ev üçkitap on beş yıl bir milyon lira tek çorap b-Sıra Sayı Sıfatları: Asıl sayı sıfatlarından "ncı" [-nci, -(ı)ncı, -(i)nci, -(u)ncu, (ü)ncü] yapım ekiyle türe­tilmiş sıfatlardır. Varlığın sıralamadaki yerini bildirirler. "KAÇINCI?" sorusu sıra sayı sıfatlarını buldurur. Örnekler: birinci sınıflar üçüncü bina altıncı kapı onuncu atlayış sonuncu at ilk kapı son söz (“ilk” ve "son" sözcükleri de sıra anlamlı sıfatlardır.) c-Üleştirme Sayı Sıfatları: Asıl sayı sıfatlarına "-ar" [-er, - (ş) ar, - (ş)…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
BELİRTME SIFATLARI: Varlıkların, nitelik sayılmayacak durumlarını işaretleyerek sayı belirterek belirsizlik yükleyerek ya da soru sorarak belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatları şunlardır: 1-İşaret Sıfatları 2-Sayı Sıfatları 3-Belgisiz Sıfatlar 4-Soru Sıfatları İşaret (Gösterme) Sıfatları Önünde kullanıldıkları adı işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Ada "HANGİ?" sorusu so­rulduğunda işaret sıfatları bulunur. "Bu, şu, o, böyle, şöyle, öyle, öte, beri, öteki, beriki, diğer" sözcükleri adların önünde yer aldığında bu görevi üstlenir. Örnekler: bu ev şu ağaç o okul böyle dostluk öyle insan öte taraf beri yan beriki sokak diğer araba Bu sözcükler adlarıçekimleyen herhangi bir ek aldığında işaret zamirine dönüşür. NOT: İşaret anlamlı sözcüklerin hemen hepsi çekim eki alarak…
Page 9 of 18
YUKARI