Öğeyi Oyla
(5 oy)
Bir adı belirtmek amacıyla onun önünde kullanılan soru sözcükleri soru sıfatı olur. Bu sözcükler ad gibi kullanıldıklarında soru zamiri olur. Örnekler: Hangi yalanına inanalım? Kaç yaşınızdasınız hanımefendi? Bu nasıl radyo böyle? Kaçıncı kata çıktılar?    Kaçar koyun düştü? Bu ne iştir? Ne biçim bir elbi­se istiyormuş?
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir adı, belirsiz biçimde belirten sıfatlardır. Belirsiz nicelik bildirirler. Örnekler: Bana bir şiir okuyun. Her insan saygıdeğerdir. Hiçbir soruyu kaçırmadım. Bazı arkadaşlar itiraz ettiler.            Birkaç kitap alın. Herhangi bir elektrikçi bu işi yapar. Bütün evleri dolaştı. Birçok tarla sular altında. Birtakım kişiler itiraz edebilir. Kimi gün mesaiye bile gelmez. Falan komşu, filan akraba demedim ki. Nice insan ku­ru ekmeği bulamıyor. BURASI ÖNEMLİ "Bir" sözcüğü, adın önünde sayı bildirmek amacıyla kullanıldığında asıl sayı sı­fatı, "herhangi bir" anlamındaysa belgisiz sıfattır. Örnek: Burada iki değil, bir kalem var. ("tek" anlamında, asıl sayı sıfatı) Bana şuradan bir kalem verin. (Belgisiz sıfat) Adın yerini tuttuğunda belgisiz…
Page 8 of 18
YUKARI