Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir sıfatın ilk ünlüye kadar olan kısmı,“m, p, r, s”pekiştirme ünsüzlerinden biri ile ka­palı hece haline getirilir. Böylece elde edilen önekin arkasına sıfatın kendisi bitiştiri­lir, bu yolla sıfatın anlamı güçlendirilir, pekiştirilir. Bunlar genellikle niteleme sıfatıdır. Örnekler: bomboş sokaklar tertemiz kaldırımlar yemyeşil çimenler taptaze bir gün kıpkırmızı dudaklar pespembe yanaklar ** Bazen pekiştirme ünsüzlerinden sonra ilave sesler kullanılarak anlam biraz daha pekiştirilir. Örnekler: Yalnız, yapyalnız; hayır yapayalnız bir adam… Çıplak, çırçıplak, çırılçıplak (tepeler)… ** Belgisiz sıfatlardan bazılarının da pekiştirildiği olur: Örnekler: Çöl, büsbütün çöl Köy bambaşka bir âlemdir. ** İkilemelerle de pekiştirme sağlanabilir. Örnekler: iri iri elmalar temiz temiz kaldırımlar yeşil yeşil üzümler taze…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
İnsanların rütbe, derece, görev ve toplumsal durumlarına göre, özel adların yanın­da kullanılan saygı ve tanıtma sözleridir. Anlam yönünden niteleme sıfatına da yakındır. Örnekler: Bayan Ayşe Bay Hasan Sultan Murat Kral Lear Doktor Rıza Işık Korgeneral Altay Tokat Öğretmen Alev Gazi Mustafa Kemal Lakaplar ve takma adlar da unvan sıfatı görevi yapar. Örnekler: Deliormanlı Kara Ahmet Pehlivan Yedi Sekiz Hasan Paşa... NOT Unvan sıfatları, birlikte kullanıldıkları adlarla beraber "unvan öbeği" oluşturur. Bu öbeklere sıfat tamlaması ya da ad tamlaması denmez.
Page 7 of 18
YUKARI