Öğeyi Oyla
(0 oy)
1-Basit (Kök) Sıfatlar: Yapım eki almamış, birleşik sözcük özelliğini göstermeyen ya da ön ek alarak pekişmemiş sıfatlardır. Örnekler: düz çizgi dar yol bu ağaç iyi soru az ekmek 2-Türemiş Sıfatlar: Ad ya da eylem, kök ya da gövdelerinden türeyen bir sözcük sıfat görevini üstlenir. Örnekler: uykucu çocuk kırmızılı kumaş kolsuz elbise kısacık çizgi büyücek oda yeşi­limsi kumaş ikiz kardeş üçüncü sınıf 3- Birleşik Sıfatlar: Ya bir birleşik sözcük ya da birtakım kurallarla bir araya gelmiş bir söz öbeği sıfat olur. Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar: Birden fazla sözcüğün anlamca ve biçimce kaynaşıp birleşmesiyle oluşan sıfatlardır. Örnekler: açıkgöz kadın Palabıyık Remzi Cingöz Recai boşboğaz adam Kurallı…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
-cik, -ce, -imsi, -(i)mtırak yapım ekleriyle, niteleme sıfatlarının anlamlarında eksiltme - küçültme yapılabilir. Örnekler: irice bir balık koyuca bir sıvı büyükçe bir bahçe yeşilimsi renk kızılımtırak boya ("-imsi" ve "-(i)mtırak" ekinde benzerlik anlamı da vardır.) NOT: Azlık, küçüklük anlamı taşıyan "az, kısa, küçük, minik, ufak" gibi sözcük­ler "-cik" (-cık, -cük, -cuk) küçültme ekini aldıklarında, anlamlarında pekiştir­me de meydana gelir. Örnek: Az malzeme ile bir kazan pilav nasıl yapılır? Azıcık malzeme ile bir kazan pilav nasıl yapılır? Kapıda minik bir kedi yavrusu titriyordu. Kapıda minicik bir kedi yavrusu titriyordu. ** -ce (-ca, -çe, -ça) eki pekiştirme anlamlı sıfatlar türetebilir: Örnek: Sazlıkta binlerce kuş…
Page 6 of 18
YUKARI