Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sıfat; çekim eki aldığında ya da çekim eki almasa bile sıfat tamlamasından ad öğesi düştüğünde adlaşır. İşaret sıfatları, belgisiz sıfatlar ve soru sıfatları böyle kullanım­larda zamir (adıl) olur. Adlaşan niteleme sıfatları "adlaşmış sıfat" diye anılır. Örnekler: Büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü bilmeli. ("Büyük" ve "küçük" sözcükleri çekim eki almadan adlaşmış, cümlede özne gö­revi üstlenmişlerdir. "Büyüklük" ve "küçüklük" sözcükleri yapım ekiyle türetil­miş addır. Böyle sözcükler adlaşmış sıfat değil, türemiş ad sayılır.) Haylaza bak, hiç utanmışa benziyor mu? (Durum eki alarak adlaşan sıfatlar dolaylı tümleç oldu.) Dinsizin hakkından imansız gelir. ("Dinsiz", tamlayan görevi üstlenerek; "imansız", özne olarak adlaştı.) Küçük kız, ablasından daha uyanıktı.…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir ad, aldığı sıfatlarla birlikte sıfat tamlaması oluşturur. Sıfat tamlamalarının eki yoktur. Sıfatlar hiçbir ek almadan tamlayan olur. Bir sıfat tamlamasında birden faz­la sıfat varsa genellikle önce belirtme sıfatı, sonra niteleme sıfatı kullanılır. Önce ni­teleme sıfatının kullanılması da mümkündür. Örnekler: Eski bir konak Eğri büğrü, yarısı yıkılmış bir duvar   Belirtisiz ad tamlamasının önüne sıfat getirilerek karma özellikli tamlama oluşturu­labilir. Örnekler: Yeşilli masa örtüsü    Bu genç trafik polisi
Page 5 of 18
YUKARI