Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sıfatlar konusuyla ilgili hazırlanmış konu anlatımını ve konu testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. 
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Zarfların Tanımı ve Özellikleri: Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da türdeşlerini zaman, yer - yön, ölçü, durum, soru ya da gösterme anlamlarından biriyle belirten, güçlendiren ya da sınırlandıran sözcük­lerdir. Çekim eki almadan kullanılır. Tek başlarına kullanıldıklarında cümlede öge olarak sadece "zarf tümleci" görevi üst­lenirler. Örnekler: Dün yoruldum. Biraz bekleyip öyle gidelim. En iyi film. Çok yavaş anlat. Nasıl gidecek? Niçin çözmedin? Durum (Niteleme) Zarfları Eylemin niteliğini, durumunu bildiren; yükleme sorulan "NASIL" sorusuna cevap ve­ren zarflardır. Örnekler: Bize bugün soğuk davrandı. Güzel konuşuyor. Hızlı koşar. Çabucak çözdü. İçten konuştu. İyi bilir. ** İkilime şeklinde olabilir: Örnekler: Küçük küçük doğradı. Hızlı hızlı anlattı. İkişer…
Page 4 of 18
YUKARI