Öğeyi Oyla
(0 oy)
Eylemi yer - yön bakımından belirten sözcüklerdir. Daima yalın halde, çekim eki al­madan kullanılırlar. Ada ait bir çekim eki aldıklarında zarf değil, ad olurlar. Örnekler: Aşağı bakma. Yukarı gel. İçeri girdiler. Dışarı çıkın. Öte git. Birazberi gel. Yan dön. Aşağıya bakma. (Ad, dolaylı tümleç.) Yukarısı daha temiz. (Ad, özne.) İçeriyi temizledin mi? (Ad, nesne.) NOT: Aşağı - yukarı, içeri - dışarı, ileri - geri ve öte - beri sözcükleri yalın halde zarf olur; ad durum eki aldığında adlaşır. Ancak bu sözcükler yalın halde de ad olabilir. Hemen içeri gir. (Yalın durumda zarf)         İçeri çok kalabalıkmış. (Yalın halde ad)
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Fiili ya da fiilimsiyi zaman yönünden belirten zarflardır. Eyleme ya da eylemsiye so­rulan "NE ZAMAN?" sorusuna cevap verirler. Belirteç görevi yapan sözcükler şunlardır: Eskiden, dün, demin, demincek, şimdi, şimdilik, sonradan, sonunda, biraz son­ra, iki yüz elli yıl önce... Hemen, hemen şimdi, ansızın, birdenbire, önce, sonra, henüz, daha, hâlâ, da­ima, ilkin, önceleri... Sabahleyin, akşamleyin, geceleyin, öğleyin, yazın, güzün... Akşam, sabah, gece, gündüz, geçen gün, gelecek ay... Şimdiye dek, bugüne kadar, dünden beri, o güne değin... NOT: Zaman anlamlı adlar yükleme (fiile ya da fiilimsiye) sorulan "Ne zaman?" soru­suna cevap verdiklerinde sözcük türü olarak zarf, öge yönünden de "zarf tümle­ci" olurlar. Sabahları…
Page 3 of 18
YUKARI