Öğeyi Oyla
(0 oy)
Eylemleri ve eylemsileri soru yoluyla belirten zarflardır: Örnekler: Nasıl anladın? Niçin gelmemiş? Ne kadar alacaksın? Kaypaklık edeceğini ne­reden bileyim? (Bu cümlede "nasıl" anlamında olduğu için zarftır. "Nereden" sözcüğü yer anlamlı olursa zamir sayılır: Nereden aldın?) Ne zaman gelecek? Ne zamana kadar bitirirsin? Ne zamandan beri has­taymış? Ne bakıyorsun? Ne dolaşıyorsun boşu boşuna? Ne diye geldin buraya? Niye ders çalışmıyorsun? Neden bize açıklamadın? Niçin ona yardım ettin?
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir eylemin, eylemsinin ya da zarfın ölçüsünü gösteren zarflardır. Eyleme, eylemsi­ye ya da zarfa sorulan "NE KADAR?" sorusunun cevabı olurlar. Eşitlik Zarfları: "Kadar" ve "denli" ilgeçleriyle oluşan öbekler eşitlik belirteci görevi üstlenir. "Gibi" edatı ile oluşan öbekler de asıl anlamları benzerlikle ilgili olduğu hal­de, ölçü anlamı kazanabilirler. Örnekler: Fil kadar ağır bir hayvandır. Maymun kadar çevik robot olur mu? Taş gibi sert bir yatakta yattım. (Benzerlikle birlikte, sertliğin ölçüsünü de bildirmektedir.) O denli güzel bir manzara görmemiştik. Üstünlük Zarfı: "daha" sözcüğüdür. Örnekler: Bundan daha iyi sandal bulamazsınız. O kazak daha kalındı. NOT: "Daha" sözcüğü "henüz" anlamında kullanıldığında zaman zarfı olur. Örnek:…
Page 2 of 18
YUKARI