Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Günümüzde "iletişim" kavramını günlük hayatın hemen her aşamasında sıkça duy­makta ve kullanmaktayız. Hatta içinde bulunduğumuz zaman dilimi "iletişim çağı" olarak da adlandırılmaktadır. Gün içinde sık sık "kitle iletişim araçlan"nı kullanmak zorunda kalırız. "İletişim" yeni bir kavram olarak algılanmamalıdır. Bu kavram, insanoğlunun var ol­duğu an'a kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. İnsanların zamanla yarıştığı bu yüz­yılda ise iletişim daha da önemli, hatta vazgeçilmez bir hâle gelmiştir. Bu gelişimde insanların ulaşması gereken bilgilerin gittikçe artması ve bu bilgilere mümkün oldu­ğunca hızlı ulaşmak istemeleri etkili olmuştur. Tüm bunların sonucunda da iletişim alanındaki teknolojik gelişmelere durmadan bir yenisi eklenmektedir. Bir bilgininn, duygunun veya düşüncenin çeşitli…
Page 7 of 7
YUKARI