Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kendisi dışında başka bir şeyin yerini alabilen, onu  düşündüren nesne, görüntü veya olgudur. Söz gelimi bir markanın amblemi, o markayı ortaya çıkaran şirketin göstergesidir. Bir spor ayakkabısının üzerindeki amblem, ayakkabının markasının göstergesidir. Uzaydan bir şehrin uydu görüntüsü, o şehrin göstergesidir. Göstergenin iki yanlılığı ya da iki yönü vardır: Gösteren: Bir göstergenin konuşmadaki (sesteki) ya da yazıdaki karşılığıdır. Yani ses olarak duyduğumuz "k, a, I, e, m" harfleri ya da yazılı olarak gördüğü­müz "kalem" sözcüğü, gerçek bir kalemin (göndergenin) göstergesidir. Gösterilen: Bir dil göstergesinin insan zihnindeki karşılığı, içeriğidir. Bu karşılık ve içerik, zekâ ve deneyimler sonucunda elde edilir. NOT: Gösterilen, çağrışım ile karıştırılmamalıdır. Örneğin arabasıyla kaza geçirmiş bi­rinin…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
İletişimin temelinde "ileti" vardır. Bir "bağlam"da aktarılan ileti, bir "gönderici" ve "alı­cı" tarafından iletişime dönüştürülür. "Şifre (kod)" aracılığıyla iletiler "kanal"a, ora­dan da alıcıya ulaştırılır. Sonunda alıcıdan kaynağa bir geri bildirim (dönüt) söz konusu olur. İleti (Mesaj): Söz, yazı veya davranış yoluyla alıcıya aktarılan bilgi, duygu ve­ya düşüncedir, iletilerin ulaştırılması ve alınması iletişimi ortaya çıkarır. Gönderici: İletiyi aktaran, iletinin kaynağı olan kişidir. Mektup yazan bir kişi; iletiyi, mektubu yazdığı kişiye aktarmaktadır; yani "gönderici" durumundadır. Alıcı: İletinin sunulduğu, iletiyi alan kişidir. Müzik de bir iletişim şeklidir. Müzik dinleyen kişi, iletileri alan bir "alıcı" durumundadır. Kanal (Araç): İleti için kullanılan somut araçlara "kanal"…
Page 6 of 7
YUKARI