Öğeyi Oyla
(10 oy)
Belirti: Bir amaç taşımayan ve istem dışı gerçekleşen doğal göstergeler "belirti"dir. Belirtinin bize bir şey ifade etmesi için onu yorumlamayı bilmek gerekir. Örneğin evimizde otururken avizenin sallanmaya başlaması, bir deprem olduğunun belirtisidir. Romatizma hastası olan birinin kapalı bir havada bacaklarının ağrıması yağmur yağacağının belirtisi olarak yorumlanabilir. Belirtide, gösteren ile gösterilen arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Pencere açık­ken perdenin havalanması rüzgârın belirtisidir. NOT: Belirtilerin insan iradesine dayalı bir amacı yoktur. Belirtilere anlamları biz yükleriz. Yüklenen bu anlamlar ya daha önceki yaşantılarımızla ya da bilimsel gerçeklerle bağlantılıdır. Belirtke: İletişim kurma, bir bilgi aktarma amacı içeren göstergelerdir. Belirtke­lerde, gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensizdir. Bu ilişki…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir cümleyi, yazıyı, paragrafı, sözü oluşturan her sözcük bir "dil göstergesi”dir. İle­tişimin "dil" ile yapıldığı durumlarda dil göstergelerini bilmek çok önemlidir. Bunların bilinmemesi durumunda iletişim eksik gerçekleşir ya da gerçekleşmeyebilir. Örneğin bir Fransız turistin yanımıza gelip "Je vois aller ici..." diyerek bizimle ko­nuşmaya başladığını düşünelim. Fransızca bilmeyen bir kişi bu cümledeki dil gös­tergelerini anlamayacağı için iletişim dil yoluyla gerçekleşmez. Ancak Fransızca bi­len bir kişi bu göstergelerin "Buradan gitmek istiyorum..." anlamına geldiğini bilir. "Gönderge", "gösterilen" ve "gösteren" kavramları özellikle dil göstergeleri, yani sözcükler için kullanılır: "ağaç" varlığı ya da nesnesi: gönderge "a.ğ.a.ç" ses toplulğu, ses imgesi ya da yazı: gösteren "ağaç" kavramı:…
Page 5 of 7
YUKARI