Öğeyi Oyla
(0 oy)
Aynı dili konuşan insanlar bir ulus kimliği oluşturur ve bir toprağı vatan olarak be­nimser. Burada bir milli kültür oluşturan insanlar bu kültürün her türlü unsurunu vaz­geçilmez bir şekilde dil yardımıyla aktarırlar. Dilin aynı millet tarafından sergilenen farklı kullanımları söz konusudur. a-Lehçe: Türkçenin ilk yazılı metni Orhun Abideleri'dir. Bu yazılı metinden itibaren dilimizi takip edebiliyoruz. Ancak bu abidelerden önce Türkçeden ayrılan kollara "lehçe" adı verilir. Örneğin Çuvaşça, Yakutça. b-Şive: Bir dilin ses ve şekil farkılıkları gösteren kollarıdır. Azeri Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Kırgız Türkçesi gibi. c-Ağız: Bir dilin yöre veya şehre bağlı olarak söyleyişte görülen farklılıklarına "ağız" denir. Örneğin "fındık" ve "finduk",…
Öğeyi Oyla
(2 oy)
İnsanoğlunun dil dışında iletişim kurabileceği pek çok araç vardır. Ancak en çok ter­cih edilen ve en gelişmiş iletişim aracı dildir. Dil, düşünceleri ifade etmeye ve iletmeye yarayan ve insanoğlunu bu yönüyle diğer canlılardan ayıran bir özelliğe sahiptir. İnsanlar, ana dillerini birçok değişik işleviyle kullanabilir. İletiyi düzenleme amacımıza göre bu işlev de değişebilmektedir. Dilin İşlevleri Göndergesel İşlev: Dilin bilgi verme işlevidir. Göndergenin (dil dışı gerçekliğin) olduğu gibi ifade edil­mesiyle oluşturulur. Her türlü iletişimin temelinde bu işlev vardır. Göndergesel işle­vin amacı nesnel ve gözlemlenebilir iletiler sunmaktır. Bilimsel bir yazıda dilin gön­dergesel işlevi kullanılır. Heyecana Bağlı İşlev: Göndericinin iletiyle ilgili duygu ve heyecanlarını dile…
Page 4 of 7
YUKARI