Öğeyi Oyla
(0 oy)
Diller ortak gramer özeliklerine göre tek heceli (yalınlayan), eklemeli (bitişken) ve çekimli (bükümlü) olmak üzere üçe ayrılır. 1-Tek Heceli (Yalınlayan) Diller: Çince, Tibetçe, Vietnam dili, Endonezya dili, ki­mi Himalaya ve Afrika dilleri tek heceli dillerdir. Bu dillerde; Tüm sözcükler tek hecelidir. Sözcükler ek almaz ve çekime girmez. Sözcük türetilmez. Bunun yerine aynı biçimi koruyan sözcükler cümlede farklı yerlerde kullanılır, sözcükler birleştirilir ya da vurgu ve tonlama farkıyla yeni an­lam ve görevler kazanır. Tek heceli sözcük sayısı sınırlı olduğundan bir sözcük çok sayıda anlama sa­hiptir. 2-Eklemeli (Bitişken) Diller: Türkçe, Japonca, Macarca, Korece, Fince, Moğol­ca, Tunguzca eklemeli dillerdir. Bu dillerde; Tek ve çok…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI Dünyada kullanılan ölü ya da yaşayan tüm diller ses sistemleri, söz dizimleri, dil ya­pıları, söz dağarcıkları açısından benzer niteliklere sahiptir. Böylece diller sınıflan­dırılma özelliğini taşımaktadır. Diller, temel olarak köken bakımından ve yapı bakımından olmak üzere ikiye ayrılır: A-KÖKEN BAKIMINDAN DİLLER (DİL AİLELERİ) Burada bir ana dilden zamanla ayrılan bağımsız diller söz konusudur. Bu bağımsız diller de zaman içinde alt kollara ayrılmıştır. Dünyadaki başlıca dil aileleri şunlardır: Hint - Avrupa Dilleri                              Hami - Sami Dilleri                                Çin - Tibet Dilleri                                   Bantu Dilleri Ural - Altay Dilleri Okyanusya Dilleri    Amerikan Dilleri                                     Kafkas Dilleri 1-Hint - Avrupa Dilleri a-Asya Grubu Dilleri:…
Page 3 of 7
YUKARI