Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bu dönemde art arda gelen metinler bulunmaktadır. Türklerin İslamiyet'ten ön­ceki dönemi ile İslamiyet'i kabul etmelerinden sonraki ilk zamanlarını kapsar. Bu dönem Göktürk, Uygur ve Karahanlı olmak üzere üç alt döneme ayrılır: a-Göktürk Dönemi: Bu dönemin başlıca eserleri Orhun (Göktürk) Kitabeleri ile Yenisey Yazıtlarıdır. Orhun Kitabeleri; Kül Tigin (732), Bilge Kağan (735) ve Tonyukuk (724 - 726) adlıüç büyük anıttan oluşur. Kırgızlara ait olduğu ve V. yüzyılda yazıldığı sanı­lan Yenisey Yazıtları ise çok sayıda küçük mezar taşından oluşur. b-Uygur Dönemi: MS 745'te Göktürk Devleti'ni yıkıp yeni bir devlet kuran Uygurlar taş, kâğıt ve­ya kütükler üzerine yeni metinler oluşturmuşlardır. Bunların arasında en önem­lileri Budizm'in…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Türk dilinin tarihi gelişimi Orhun Kitabeleri'nden itibaren takip edilebilmektedir. Çün­kü bir dilin tarihi gelişimi yazılı metinlerin incelenmesiyle mümkün olabilmektedir. Orhun Kitabeleri (Göktürk Yazıtları) çok gelişmiş bir dil ile oluşturulduğu için Türk dilinin tarihinin daha eskilere uzandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Nitekim Orhun Ki­tabeleri'nden daha eski Çin ve Orta Asya kaynaklarındaki bilgiler bu teoriyi destek­lemektedir. Orhun (Göktürk) Kitabeleri'nden önce Türk dili üç döneme ayrılabilir: Altay Dil Birliği Dönemi: Bu dönemin tarihi belirlenememiştir. Ön Türkçe (İlk Türkçe) Dönemi: Milattan önceki birkaç bin yıllık dönemdir. Bu dönemde Türk-Çuvaş-Moğol-Tanguz Dil Birliği Dönemi de diyebiliriz. Ana Türkçe Dönemi: Milattan sonra I-V. yüzyıllar arasıdır. Bu dönemlerden ilk ikisine…
Page 2 of 7
YUKARI