Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bu dönem Doğu (Kuzeydoğu) Türkçesi ve Batı (Güneybatı) Türkçesi olmak üzere iki ana kola ayrılır. A. DOĞU (KUZEYDOĞU) TÜRKÇESİ a-Çağatayca: Harezm Türkçesinden doğan bir Doğu Türkçesi koludur. XV. - XX. yüzyıla kadar Türkistan ve Altınordu bölgesinde kullanılmıştır. Bu dönemin başlıca eserleri ve temsilcileri şunlardır: Mecalisü'n Nefais (Nefis Meclisler): Devrin şairlerini anlatan bir tezkiredir. Türk edebiyatının ilk tezkiresidir. Ali Şir Nevai tarafından yazılmıştır. Sanatçının ayrıca dört divanı ve beş mesneviden oluşan bir hamsesi de bu döneme aittir. Muhakemetü'l Lügateyn (İki Dilin Karşılaştırması): Ali Şir Nevai'nin Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran ve Türkçenin daha üstün olduğunu anlatan eseridir. Vekayi: Babür Şah'ın dünya çapında…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Karahanlı Türkçesine dayanan bu dönem XII. ve XIV. yüzyılları kapsar. Hazar Deni­zi ve Aral Gölüçevresinde, Batı Türkistan'da kullanılmıştır. Harezm Türkçesi Çağatay, Oğuz ve Kıpçak kollarının oluşmasında etkilidir. Bu dönemin en önemli ürünü 1358'de Kerderli Mahmut'un yazdığı Nehcü'l Feradis'tir. Eser büyük ölçüde mensurdur ve dini bir konusu vardır. "Cennetlerin Açık Yo­lu" anlamına gelmektedir.
Page 1 of 7
YUKARI