Öğeyi Oyla
(0 oy)
Her eylemin kişi çekimi olur. Bu çekim, "kişi ekleri" dediğimiz çe­kim ekleri ile gerçekleştirilir. Kişi eki, eylemi gerçekleştiren özneyi gösterir. NOT: III. tekil kişinin eki yoktur. Sadece emir kipinde "-sin" kullanılır. Örnek: I. Tekil Kişi: oku-yor-um (BEN) II. Tekil Kişi: oku-yor-sun (SEN) III. Tekil Kişi: oku-yor (O) I. Çoğul Kişi: oku-yor-uz (BİZ) II. Çoğul Kişi: oku-yor-sunuz (SİZ) III. Çoğul Kişi: oku-yor-lar(ONLAR) NOT: Aynı kip ve kişiyle çekimlenmiş yüklemlerin kullanıldığı sıralı cümlelerde kişi eki­nin son yüklemde kullanılması yeterlidir. Her sabah gelir, kahvaltısını yaptırır, ortalığı siler süpürürüm. Gider, durumu gözlerinle görürsün.
Öğeyi Oyla
(7 oy)
Eylemler (fiiller) anlam özellikleri bakımından üçe ayrılır. 1) İş (Kılış) Eylemleri Öznenin, iradesini kullanarak gerçek bir iş yaptığını bildiren fiillerdir. İş ya da eylem, genellikle başka bir nesne üzerinde gerçekleşmektedir. Yani kılıştan etkilenen bir nesne vardır, fiil geçişlidir. (FİİLİN BAŞINA "ONU" KELİMESİ GETİRİLEBİLİR.) Örnekler: oku(mak), yaz(mak), kaz(mak), getir(mek), seyret (mek), kır(mak) ... 2) Oluş Eylemleri  Öznenin iradesi dışında, çoğu kez dış etkilerle gerçekleşen; bir durumdan, nitelik­ten başka bir duruma, niteliğe geçişi ifade eden fiillerdir. Oluşun, özneden başka varlığı etkilemesi söz konusu değildir. Bu yüzden oluş fiilleri geçişsizdir. Örnekler: büyü(mek), zayıfla(mak), ağar(mak), suskunlaş(mak), buruş(mak),çürü(mek), paslan(mak), eri(mek), yaşlan(mak)...  3) Durum Eylemleri Kendi…
Page 4 of 5
YUKARI