Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Üslup (biçem); bir sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve özellikle anlatışta tutturduğu kendine özgü yoldur. Kısaca "anlatım biçimi", "anlatım tarzı"dır. Konuyu ele alış biçimi; sözcük seçimi, cümle kuruluşu, dilin yalın (sade) ya da sa­natlı oluşu, akıcılık gibi özellikler üslubu meydana getirir. Örnekler: Akıcı olmayan, karmakarışık bir yazının anlattıkları ne derecede önemli olursa olsun, amacına ulaşacağını sanmıyorum. Bu ilk öykülerinde sıfatlardan, söz sanatlarından kaçınan yalın dili ve ayrıntıları gözlemlemedeki ustalığıyla dikkati çekti. Bu sarayda 18. yüzyılın barok mimari tarzından izler görebilirsiniz. Romancı, roman kişilerinin karakterlerini çizerken onların diliyle konuşmak zorundadır. Şairin özentisiz, basit bir dille; fakat zengin hayallerle besleyerek yazdığışiirler günümüz çocuklarının…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Örnekler: Keşke bu çeviriye altı ay önce başlasaydım. (Pişmanlık) Ben tiyatromuzun bugünkü durumuna da razıyım; perdelerimizi kapatmak zo­runda kalabiliriz de. (Kaygı - Endişe) Aldırmıyorum artık onun vefasızlığına. (Kanıksama) Her çareye başvurduk, durduramadık; daha ne yapsak bilmem? (Çaresizlik) Her biriniz ikişer forma dizip yayın yönetmenine götüreceksiniz. (Eşitlik - Emir) O kitaptan bana da bir tane verir misiniz? (Rica) Sen biraz susar mısın lütfen! (Tatlı sert emir, uyarı) Seninle bunun hesabını sonra göreceğiz. (Tehdit) Maşallah, konferansın sonuna doğru konuyu şıp diye (!) anlayıverdi. (Dokun­durmaca - Alay) ÖRN Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çaresizlik" anlamı vardır? A)    Kalabalık meydanın ortasında kardeşimi arıyordum ama bulamıyordum. B)   …
Page 8 of 22
YUKARI