Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir nesne ya da kişinin gördüğü iş, iş görme yetisi, sonucun elde edilmesine etkisi, işlev (fonksiyon) olarak adlandırılır. Görev (vazife) de işlevin yakın anlamlısıdır. Örnekler: XX. yüzyılda Türk ailesi, eğitimdeki işlevini büyük ölçüde topluma ve okullara devretti. Modern üretim biçimi geliştikçe ailelerin elindeki küçük işletmeler üretimdeki et­kisini hemen hemen kaybetti, ("etki", "işlev" anlamında kullanılmıştır.) Tiyatro sanatını oluşturan dil, sahne, ışık ve müzik gibi öğeler konusunda orta­lama seyirciyi bilinçlendirmek de tiyatro sanatçılarına ve bu sanatçıları yetişti­renlere düşer. (Cümlenin ".....yetiştirenlerin görevidir." diye bitirilebileceğini düşündüğümüz­de "görev-işlev" anlamı daha iyi ortaya çıkmaktadır.)
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir anlatımda verilmek istenen öz, duygu ve düşünce bütünüdür. "Konu" da içerik­le yakın anlamdadır. "İçerik" biraz daha derinlikli bir kavramdır. “Anlatılan nedir?” sorusunun cevabı konuyu ve içeriği; "Sanatçı nasıl anlatıyor?” ve "nasıl bir dil kullanmış?" sorusunun cevabı ise üslubu gösterir. Örnekler: Reşat Nuri bu eserinde Anadolu'ya giden idealist bir öğretmenin gençlere önder göstermiştir. Yakup  Kadri  "Yaban" romanında  aydın ileAnadolu insanı arasında uçurum anlatır. Kemal Tahir Toprak Ana'da  Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarını anlatır. ÖRN (I) Haklarında fazla bir şey bilinmeyen hariciyeciler dünyasında gezinmek isteyen­ler için keyifle okunabilecek bir kitap. (II)Yazar, yirmi beş yılı yurt dışında geçen, otuz yedi yıllık meslek yaşamında…
Page 7 of 22
YUKARI