Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir kavramı, bir nesneyi en genel ve değişmez özellikleriyle tanıtmak, tarif etmektir. Tanım "...nedir?" ve "...kimdir?" sorusuna cevap verir. Bilimsel-öğretici tanımlar nesneldir. Sanatla soyut kavramlarla ilgili tanımlar öznel olabilir. Örnekler: Şiir; duygu, düşünce ve hayallerin güzel ve etkileyici biçimde söz ve yazıyla an­latılmasıdır. Şiir, düşünceyi duygu hâline getirinceye kadar yoğurmaktır. Şiir bir akıl hastalığıdır. Şiir, aşkın ilk hecesi; şair onun kekemesidir. Gerçek şiir ölümsüzdür. (TANIM CÜMLESİ DEĞİL) Birinci örnek; nesnele en ya­kın şiir tanımıdır. Sonraki üç tanım, öznel örneklerdir. Şiir konusundaki kişisel anla­yışları yansıtmaktadırlar. Son örnekte "Şiir nedir?" sorusunun cevabı yoktur. Bu cümlede tanım da yoktur. Şiirin ölümsüzlük özelliği bildirilmektedir.…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(3 oy)
1- Doğrudan anlatım iki alt özellik biçiminde örneklenebilir: a) Kişinin kendi duygu, düşünce ve bilgilerini yine kendi sözcük ve cümleleriyle anlatması: Örnekler: Babam da annem de bu köyde doğup büyümüşler. Köyümüz An­kara'ya yetmiş kilometre uzaklıkta, küçük, şirin bir orman köyüdür. Bu romanı ortaokul sıralarında okuduğumu hatırlıyor gibiyim. Çağdaş toplumda mülkün temeli adalet, en güvenilir kılavuz da bilim olmalıdır. b) Başkalarının sözlerinin; düşünce ve duygu dokusu, cümle kuruluşu değiştiril­meden aynen alıntılanıp aktarılması: Örnekler: Babam: "Annen de ben de bu köyde do­ğup büyüdük." derdi. Arkadaşım: "Ben de o romanı ortaokul üçüncü sınıftay­ken okumuştum." diyor. Hazreti Muhammet: "İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana…
Page 5 of 22
YUKARI